Mest stilte spørsmål og svar om oljetanker

Svar: Nei, men Enova har noen støtteordninger for utfasing av oljekjel.

Se http://www.enova.no/boligkampanje?gclid=CPbN1sjPlL4CFanjwgod4BIAPw

 

Svar: Firma som driver tankrengjøring eller mottak for farlig avfall, eventuelt leverandør av fyringsolje.

 

Svar: Graveentreprenør, firma som driver tankrengjøring eller mottak for farlig avfall.

 

Svar: Kommunal avfallplass eller mottak for metallretur (ståltanker).

 

Svar: Kommunen har ingen fullstendig oversikt, men endel nedgravde oljetanker er registrert i forbindelse med feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Oljetanker er registrert som en del av fyringsanlegget.

 

Svar: For tanker over 3200 liter er dette et krav jf. Forurensningsforskriften. For mindre oljetanker ønskes innmelding for at feiervesenet skal ha oppdatert informasjon om fyringsanlegget. Ved oljeforurensning med ukjent kilde vil register over nedgravde oljetanker brukes for å finne kilden til lekkasjen. Av den grunn er det viktig at registeret er mest mulig oppdatert.