Miljøprisen

Prisen går til enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og virksomheter som har gjort en særskilt innsats for miljø, klima og natur. For foreninger, organisasjoner og virksomheter må innsatsen være utover det som er forventet av den enkelte forening, organisasjon og virksomhet.

Miljøinnsats defineres for tiltak og handlinger som bedrer miljøet på Karmøy, og kan blant annet være:

  • Bedre det fysiske miljøet, som renere vann, luft eller jord
  • Tiltak om reduserer klimagassutslipp, forurensning og støy
  • Bevarer det biologiske mangfoldet, verdifull natur og kulturlandskap
  • Bevarer naturresurser, dyrkbar jord og vann
  • Miljøvennlig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering
  • Lokale bidrag til løsninger på globale problem
  • Skape engasjement og mobiliserer innbyggere til miljøinnsats for lokalsamfunnet

Slik nominerer du,

Alle kan nominere kandidater til miljøprisen. Enten gjennom mail eller et skjema som legges ut ved åpning av nominasjonen. Dette er ting som vil bli opplyst om når det nærmer seg.

Frist 1.november

Nominer en kandidat og skriv en e-post merket “Miljøprisen” til post@karmoy.kommune.no, med navn og en begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen.

Eller bruk skjema under

Nominere til miljøprisen

Tidligere vinnere