Klima, miljø og energi

Miljø

I Karmøy har vi kommet langt i miljøvernarbeidet. Det er blitt etablert et godt samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune. Karmøy kommune har også blitt en fairtrade kommune og det skal kommunen være stolte av.

Klima- og energiplanen

Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 23.10.2017 (KST-sak 90/17).

Klima- og energiplanen viser hvordan en skal redusere klimagassutslipp og energiforbruk i Karmøy, samt hvordan Karmøy-samfunnet skal tilpasses konsekvensene av klimaendring. Planen har et overordnet perspektiv og gjelder for perioden 2017-2020. I andre halvdel av dokumentet finner du handlingsdelen, som er en systematisk gjennomgang av hvordan kommunen har tenkt å konkretisere sitt klima- og energiarbeid gjennom forskjellige mål, tiltak og virkemiddel.

Klimaregnskapet vårt

Karmøy kommune har fått utarbeidet et klimaregnskap for egen virksomhet og for Karmøy samfunnet. Klimaregnskapet skal brukes som utgangspunkt i hvordan kommunen kan redusere sitt klimagassutslipp å årene som kommer, både i egen virksomhet og i kommunen generelt.

Forskjellige type naturvarsler

Flomvarsel og skredvarsel

Flomvarsel og risiko kan finnes på nettsiden www.varsom.no . Tjenesten er levert av NVE, i samarbeid med statens vegvesen og Metrologisk institutt.

Skogbrannvarsel