Klima, miljø og energi

Informasjon om miljøfaktorer fra industriområder

I Karmøy har vi kommet langt i miljøvernarbeidet. Det er blitt etablert et godt samarbeid med Haugesund og Tysvær kommune.
Karmøy kommune har også blitt en fairtrade kommune og det skal kommunen være stolte av.


Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 23.10.2017 (KST-sak 90/17).

Klima- og energiplanen viser hvordan en skal redusere klimagassutslipp og energiforbruk i Karmøy, samt hvordan Karmøy-samfunnet skal tilpasses konsekvensene av klimaendring. Planen har et overordnet perspektiv og gjelder for perioden 2017-2020. I andre halvdel av dokumentet finner du handlingsdelen, som er en systematisk gjennomgang av hvordan kommunen har tenkt å konkretisere sitt klima- og energiarbeid gjennom forskjellige mål, tiltak og virkemiddel.

Du finner det endelige plandokumentet her


Flomvarsel og risiko kan finnes på nettsiden www.varsom.no . Tjenesten er levert av NVE, i samarbeid med statens vegvesen og Metrologisk institutt.
Det ble pliktig å energimerke bygg og boliger fra 1. juni 2010. Energimerket er styrt av energimerkeforskriften, og er hjemlet i energiloven.

Energimerke er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet og består av en oppvarmingskarakter og en energikarakter.


Karmøy kommune tilbyr energiportalen til sine innbyggere.

I energiportalen kan en finne sin bolig og se hvor mye energi som er forventet å bruke, samt hvor mye energi en kan spare ved diverse tiltak.

Gå inn på Energiportalen:

  1. Legg inn adresse og finn din bolig.
  2. Legg til informasjon om husstanden og se estimat
  3. Prøv ulike tiltak og se hvor mye du kan spare
  4. Finn lokale leverandører

Envoa tilbyr støtte til energibesparende tiltak, se nettsiden til Enova

Linker:

http://energiportalen.no/
http://www.energismart.no/
https://www.strompris.no/
https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/energibruk-i-norge/
https://www.enova.no/
http://www.fornybar.no/
https://www.energimerking.no/no