Dette betyr den nasjonale forskriften i praksis

Karmøy kommune, ble sammen med de andre kommunene på Ytre Haugalandet gjenstand for en nasjonal forskrift i dag, 16. mars. Det innebærer at en lang rekke virksomheter må stenges ned fra midnatt.

En nasjonal forskrift innebærer at regjeringa griper inn i pandemihåndteringen regionalt i stedet for at kommunene skal måtte gjøre beslutninger hver for seg.

Fra midnatt må følgende virksomheter holde stengt til ei uke etter påske:

Serveringssteder, utesteder, butikker, varehus, treningssentre, svømmehaller, badeland og så videre, tros- og livssynshus, biblioteker, fornøyelsesparker, museer, kinoer, teatre og tilsvarende.

Unntak

Det finnes noen unntak fra krava om nedstengning. Serveringssteder kan selge mat og ikke alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet (take away). Matbutikker og andre utsalg som i hovedsak selger matvarer kan holde åpent. Det samme kan blant annet butikker som selger nødvendige varer for kjæledyr og husdyr, apotek, optikere, Vinmonopol og bensinstasjoner.

Det er fortsatt lov med begravelser og bisettelser og en-til-en-samtaler. Varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbestilte varer.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

Hjemmekontor og digital undervisning

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Det samme gjelder andre opplæringstiltak for personer over 20 år (blant annet voksenopplæring).

Organisert aktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er imidlertid lov å ha organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer fra samme kommune.

Munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerer i taxi skal ta på seg munnbindet skal tas på før de setter seg inn i bilen

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på de samme stedene, så sant det ikke er iverksatt andre smittevernstiltak som har samme effekten.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det meste er videreføring

Mange av disse tiltak var allerede sengt ned som følge av de kommunale forskriften som ble vedtatt for bare få dager siden, men varigheten blir nå noe lengre enn det som var bestemt lokalt.

Forskriften er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet i dag, 16. mars. Les mer i covid-19-forskriftens kapittel 5A, (paragraf 16) . Den gjelder fra natt til onsdag 17. til ei uke over påske (12. april).