Når skal barn, elever og ansatte ikke møte i barnehage og skole?

 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette kan være ett eller flere av følgende symptomer: Hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand og diare.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen.
 • Ansatte skal holde seg hjemme til de er friske, eller til de har avlagt negativ test og er i god allmenntilstand (se under). Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

Foresatte som har luftveissymptomer, som er i karantene eller i isolasjon, skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Når kan barn og ansatte møte i barnehage og barneskole?

 • Når man er frisk!
 • Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake i barnehage/ barneskole når de er i bedring og har god allmenntilstand, selv om man har noen restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon (for eks. rennende nese eller sporadisk hoste).
 • Ansatte kan komme tilbake når man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon).
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt.
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Når skal barn testes?

 • Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Dersom luftveissymptomene ikke går raskt over ila et par dager, bør barnet vurderes for testing. Kontakt Coronatelefonen på tlf 52812360
 • Barn som er fylt 10 år eller eldre med luftveissymptomer er aktuelle for rask testing. Kontakt Coronatelefonen på tlf 52812360
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Elever på ungdomsskole og videregående skole

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. Disse elevene er aktuell for testing. Kontakt Coronatelefonen på tlf 52812360
 • Dersom man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.

Fortsatt usikker?

 • Ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for vurdering av test og videre rådgivning.
 • Har barnet ditt en kronisk lidelse (for eks astma eller allergi) som gir mer langvarige restsymptomer, eller kroniske luftveissymptomer, kan barnet være på skole/barnehage når allmenntilstanden er god. Ved nyoppståtte luftveissymptomer, må barnet holdes hjemme. Fastlegen som kjenner barnets tilstand kan også gi råd om hvordan man skal forholde seg.
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.
 • Hvis testen er negativ kan barnet gå på skole og barnehage når de er i god allmenntilstand.