Skjema for næringstomt

Søknad om næringstomt

Søknad om å få kjøpe næringstomt
 • Velg det næringsfeltet som samsvarer med området tomten du ønsker ligger i
 • Fyll inn organisasjonsnummer,
 • Innsending av søknad

  Det gis ikke anledning for nåværende/fremtidige sammenslåtte bedrifter, o.l. å sende hver sin søknad – De som skal bygge sammen må også stå på samme skjema.
 • Sett opp så mange tomtenr. som ønskelig dersom søknaden har søknadsfrist
 • Tildeling foretas ved loddtrekning

  Jeg/vi er inneforstått med at kommunale tomter må være påbegynt med bygging innen 2 år fra skjøtedato – etter dette har kommunen anledning til å bruke sin forkjøpsrett/tilbakekjøp til samme pris, og at tomten skal brukes til oppføring av egen næringsformål, jfr. Standard kjøpekontrakt som inngås ved alle kjøp.
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Jeg bekrefter herved å ha lest og forstått all tekst.
 • Jeg bekrefter herved å ha lest og forstått all tekst.