Varslingsliste til offentlige organer og interessenter i Karmøy kommune

Skal alltid varsles

Skal alltid varsles
Organisasjon Adresse E-post
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum, 4001 STAVANGER firmapost@rogfk.no
Statsforvaltaren i Rogaland Postboks 59, 4001 STAVANGER sfropost@statsforvalteren.no
Statens vegvesen Postboks 1010, Nordre Ål , 2605 Lillehammer firmapost@vegvesen.no
Haugaland kraft AS Postboks 2015, 5504 HAUGESUND post@hkraft.no
Mattilsynet – Haugalandet Felles postmottak, Pb. 383 , 2381 BRUMMUNDAL postmottak@mattilsynet.no
Haugaland Brann og Redning IKS Diktervegen 8 , 5538 HAUGESUND postmottak@hbre.no
Eldrerådet v/Nils Oddvar Reiersen Nesjabryggå 17 , 4280 Skudeneshavn nils.reiersen@gmail.com
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Line Vatland Solhaug 8 H0101 4270 Åkrehamn linevatland@hotmail.com

Skal varsles dersom planområdet grenser til sjø/vann

Skal varsles dersom planområdet grenser til sjø/vann
Organisasjon Adresse E-post
Karmsund Havn IKS  Postboks 186, 5501 Haugesund postmottak@karmsund-havn.no
Kystverket  Postboks 1502, 6025 Ålesund post@kystverket.no
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Setrum, 5804 Bergen postmottak@fiskeridir.no
Sør-Norges Fiskarlag Postboks 936, 6001 Ålesund msor-norges@fiskarlaget.ns
Norges Kystfiskarlag Postboks 97, 8380 Ramberg post@norgeskystfiskarlag.no

Varsles dersom de er aktuelle

Varsles dersom de er aktuelle
Organisasjon Adresse E-post
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo nve@nve.no
Direktoratet for Mineral-forvaltning Ladebekken 50, 7066 Trondheim mail@dirmin.no
Den norske Kirke – Stavanger bispedømme Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger stavanger.bdr@kirken.no
Karmøy Kirkelige Fellesråd Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik kirkevergen@karmoykirken.no
Kolumbus AS Postboks 270, 4002 Stavanger reguleringer@kolumbus.no
Syklistenes Landsforening avd. Haugaland v/Knut Selsaas Stangevn. 11, 4260 Torvastad haugalandet@syklistene.no
Equinor ASA Postboks 8500 Forus, 4035 Stavanger apost@equinor.com
Gassco AS Postboks 93, 5501 Haugesund contact@gassco.no
Haugesund kommune Postboks 2160, 5504 Haugesund postmottak@haugesund.kommune.no
Tysvær Kommune Postboks 94, 5575 Aksdal post@tysver.kommune.no
Fortidsminneforeningen -Haugaland lokallag v/Ellen Tveit, Tveitevegen 254, 5550 Sveio haugalandet@fortidsminneforeningen.no
Friluftsrådet Vest Postboks 63, 5575 Aksdal post@friluftsradetvest.no
Karmøy Næringsråd Postboks 136, 4291 Kopervik hfolda@frisurf.no
Karmøy bonde- og småbrukerlag v/Jarle Haaland Visnesvegen 15,, 4262 Avaldsnes jhaaland@haugnett.no
Karmøy bondelag v/Jon Helgeland Qvale Spannavegen 677, 5546 Røyksund karmoy.bondelag@gmail.com
Foreningen Gamle Skudeneshavn Postboks 271, 4297 Skudeneshavn post@skudeneshavn.no
Skudeneshavn Næringsforening Postboks 205, 4297 Skudeneshavn kontakt@skudeneshavnarena.no
Sandve Forum v/Kjell Olav Eriksen, Løkabergv. 2, 4272 Sandve  
Langåker Forum v/Ole Morten Oaland Søre Ferkingstadveg 113, 4274 Stol langakerforum@outlook.com
Åkrehamn Vekst Postboks 148, 4296 Åkrehamn post@akrehamn-vekst.no
Vedavågen Bygdeutvalg v/Kristian Torvestad Postboks 78, 4295 Vedavågen kristian@stillasgruppen.com
Byen vår Kopervik Hovedgaten 33, 4250 Kopervik info@byenvarkopervik.no
Kopervik & Omegn Historielag Postboks 375, 4291 Kopervik kopomhist@gmail.com
Torvastad Bygdautvalg v/Harald Gabrielsen Hålandsvegen 150, 4260 Torvastad
Nord Karmøy Historielag Torvastadvegen 293, 4260 Torvestad post.nkh@gmailcom
Feøy Forum v/Marianne Svendsen 5548 Feøy jksvendsen@outlook.com
Kolnes Grendautvalg v/Grete Smistad, Torvmyrvegen 7, 5541 Kolnes grete.smistad@haugnett.no
Fastlandsrådet v/Svein Erik Wiksnes Karinaåsen 71, 5545 Vormedal swiksnes@gmail.com