Serveringsbevilling

Et serveringssted er et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke. Alle som vil drive serveringssted skal ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Daglig leder for bevillingen skal ha bestått etablererprøven etter Serveringsloven.

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • Firmaattester for alle selskapene som er involvert i driften av serveringsstedet
 • Skatteattest for alle som er involvert i driften av serveringsstedet
 • Skisse over serveringsstedet innendørs og utendørs
 • Dokumentasjon på daglig leders tilknytning til serveringsstedet
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve etter Serveringsloven for daglig leder
 • Bekreftelse på registrering hos Mattilsynet
 • Overdragelsesavtale (ved overdragelse av eksisterende virksomhet)
 • Andre vedlegg / opplysninger
 • Serveringslokalet må ha bruksattest/ferdigattest og være godkjent som serveringslokale av bygningsmyndighetene, brannvesenet

Før du søker om serveringsbevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer som har bestått etablererprøven.

Kontakt Elin Vikene, telefon 52857421 eller evi@karmoy.kommune.no for å avtale tidspunkt for å avlegge følgende prøve:

Læremateriell bestilles via www.vinn.no. Her kan en også mot en avgift teste seg selv på nettet.


Karmøy kommune bruker digitale skjemaer for å søke om skjenkebevilling

Her er lenker til aktuelle skjemaer:


 • Saksbehandlingstiden for søknader om skjenkebevilling er normalt 1-2 måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, brannvesen, skatteetaten og kemneren.
 • Søknaden behandles administrativt.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen


Følg linken for å komme til tjenestebeskrivelse for serveringsbevilling

Serveringsbevilling – tjenestebeskrivelse


Elin Vikene
E-post: evi@karmoy.kommune.no
Tlf: 52857421