Servering og arrangement under korona

Serveringssteder

Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. I Covid-19-forskriften er det derfor innført egne smittevernregler for serveringsbransjen. I tillegg er det utarbeidet bransjenormer som skal hjelpe deg og samfunnet ditt i å forhindre smittespredning.

Som serveringssted regnes:

  • restaurant
  • kafe
  • bar
  • pub
  • utested, som diskotek, nattklubb og lignende

Listen er ikke uttømmende.  For at serveringsstedene skal kunne holde åpent er det et krav om at driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Her ser du en oversikt over de viktigste smitteverntiltakene, samt råd til praktisk gjennomføring:

Det er serveringsstedets ansvar å: Råd til praktisk gjennomføring:
Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Godt synlig skilt ved inngangen om at gjester må vente med å sette seg til de blir anvist plass. Hvis dette ikke fungerer bør man ha vakt ved inngangen.
Legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til hverandre. Foruten bordplassering og antall stoler tilgjengelig rundt bordene, er lydnivået viktig å være oppmerksom på slik at folk slipper å være nær hverandre for å snakke sammen. Henge opp smittevernplakater i lokalet.
Sørge for at 1 meters-regelen blir overholdt Sikre god opplæring av ansatte i smittereduserende tiltak, og sørge for at alle ansatte vet at de er ansvarlig for å følge opp serverings- og skjenkestedets rutiner og myndighetenes retningslinjer og føringer for smittevern.
Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar smittevernstiltak mindre alvorlig, kan det være grunn til å være ekstra bevisst på gjestenes beruselsesnivå. Det kan også være hensiktsmessig å gi tidlig beskjed dersom enkelte gjester ikke overholder reglene om avstand, for å hindre at oppførselen utvikler seg. Dersom gjester ikke hører på de ansattes anmodning bør gjestene bes om å forlate lokalet.
Sørge for at kravet om 1 meters avstand også overholdes ved bordene. Unntaket er hvis gjestene tilhører samme husstand. Da kan de sitte tettere. Foruten bordplassering og antall stoler tilgjengelig rundt bordene, er lydnivået viktig å være oppmerksom på slik at folk slipper å være nær hverandre for å snakke sammen. Se også punkt over.
Sørge for at 1 meters-regelen også overholdes i en eventuell kø på utsiden. Visuelle merker på gulvet kan minne gjestene på holde avstand. Ved tendenser til trengsel, må det dedikeres en ansatt til å holde orden på køen.
Sørge for at gjester kan ha god håndhygiene. Oppfordre gjester til å vaske hender ved ankomst til serveringsstedet. Hvis dette er praktisk vanskelig å gjennomføre, ha antibac eller lignende hånddesinfeksjon tilgjengelig ved inngang. Henge opp smittevernplakater i lokalet.
Sørge for at bordoverflater rengjøres mellom hver gjestegruppe, og at andre kontaktpunkter og toaletter rengjøres hyppig, Godt synlig skilt ved inngangen om at gjester må vente med å sette seg til de blir anvist plass. Hvis dette ikke fungerer bør man ha vakt ved inngangen.
Ha rutiner for hvordan man håndterer gjester som ikke følger retningslinjene. Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar smittevernstiltak mindre alvorlig, kan det være grunn til å være ekstra bevisst på gjestenes beruselsesnivå. Det kan også være hensiktsmessig å gi tidlig beskjed dersom enkelte gjester ikke overholder reglene om avstand, for å hindre at oppførselen utvikler seg. Dersom gjester ikke hører på de ansattes anmodning bør gjestene bes om å forlate lokalet.
Vakthold/tilsyn ved kø/røykeområde. Oppfordring om å holde avstand. Nekte gjester som ikke innretter seg kravet om å holde avstand å komme inn i lokalet (hvis en gjest ikke klarer dette utenfor, er det en sannsynlighet for at vedkommende ikke gjør det inne heller).

Listen er utarbeidet på bakgrunn av covid-19 forskriften. Listen er ikke uttømmende. Vi har tatt med det vi anser som de viktigste punktene. Se Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringssteder for mer informasjon.

Takk for at du hjelper oss med å forhindre smittespredning i kommunen vår.

Arrangementer

Fra 15. juni er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer:
Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er fra samme husstand. Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede. Dette vil si ha navneliste med telefonnummer til alle deltakere for å bidra til et eventuelt smittesporingsarbeid i kommunen. Deltakere må få informasjon om at hvis det oppstår smittetilfelle på arrangementet risikerer alle karantene i 10 dager etter arrangementet.Les mer om arrangementer på Folkehelseinstituttets nettside. Du kan også lese regjeringas side om samme tema.

Kontroll og sanksjoner

Rutiner for smitteverntiltak og serveringsbevilling må fremlegges på etterspørsel. Det vil kunne bli avholdt kontroll på ditt serveringssted.Brudd på covid-19-forskriften vil kunne anmeldes. Videre vil også brudd på forskriften kunne vurderes som brudd på kravet til forsvarlig drift jf. alkoholforskriften § 10-3. Smittevernlegen har også hjemmel etter smittevernloven § 4-1, samt overordnet delegeringsreglement i Karmøy kommune, til å stenge en virksomhet dersom reglene om forsvarlig smittevern ikke opprettholdes.

Nasjonale retningslinjer

Situasjonen utvikler seg raskt og det er derfor viktig at din virksomhet holder seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene og påleggene som kommer. Situasjonen endres fortløpende.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål kan disse rettes til:
Elin Vikene
E-post: evi@karmoy.kommune.no
Tlf: 52857421