Næringstomter

Sist oppdatert 25. september 2020 08:42

Under finner du informasjon om ledige næringstomter i kommunen.
Tomtene blir annonsert her i tillegg til lokalavis ved førstegangsutlysing.
I tråd med politiske vedtatte retningslinjer, må du som tomtekjøper sende inn skriftlig søknad på den aktuelle tomt.
Søknad blir gjennomgått etter oppsatt frist. Ved flere interesserte, vil det bli gjennomført loddtrening.

Ved annengangsutlysing gjelder “først til mølla prinsippet”.
link til digital søknadsskjema finner du lengre nede på siden.

I regionen finnes blant annet Hydro Aluminium Karmøy, Aibel og Kårstø, som er Europas største behandlingsanlegg for gass.

 

Våre fortrinn

  • Sentralt plasserte næringsareal i forhold til hovedstamvegene E134 og E39.
   – Et naturlig knutepunkt mellom Bergen/Stavanger/Oslo.
  • Flyplass med avganger til og fra Oslo samt utland er lokalisert på Helganes, Karmøy.
  • Karmøy rommer hele 3 steder med bystatus; Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.
  • Vi selger byggeklare tomter, slik at du kan sette raskt i gang.
  • Flere næringsområder med havn, tett på et av Norges mest trafikkerte skipsled.
  • Lang kystlinje gir god tilgang på havner som eies både av det offentlige og private.
  • Svært god vannforsyning, spesielt egnet for næringsmiddelindustrien.
  • God distribusjon av naturgass,kraftforsyning og bredbånd som er tilgjengelig for samtlige næringsområder.
  • Karmøy kommune har relativt lave kommunale avgifter.
  • Kort avstand fra Kårstø prosesseringsanlegg

Ledige tomter i følgende områder

Karmøy kommune har for tiden tomter tilgjengelig på Vestheim og Vea.

Det er og mulig å leie næringstomter, både på kort og langtid- ta kontakt for mer informasjon.

Vestheim / Bygnes

På Vestheim har vi bare én ledig tomt tilgjengelig. Tomten er ferdig avplanert  (Byggemodnet).
Dette området er allerede utlyst, så her er det “først til mølla”.
Det er fastsatt pris på kr 650 pr m2.

Areal:
Tomt 1 (102/239): 3774 m2
Trykk her for kart

Vea Øst

På Vea har vi bareen ledig tomt igjen.
Dette området er allerede utlyst, så her er det “først til mølla”.
Det er fastsatt pris på kr 600 pr m2.

Areal:
Tomt 1 (5/544): 4500 m2 Reservert ut September
Trykk her for kart

 

Tomter under utvikling

Vea 2

Det er regulert en utvidelse av eksisterende næringsfelt.
Når eksisterende tomter er solgt, vil Karmøy kommune legge en plan for videre utvikling.
Trykk her for kart

Storamyr 2

Dette er et sentralt næringsfelt sør for eksisterende næringsfelt i Skudesneshavn.
Totalt er det regulert 25,8 daa til industri/lager.
Trykk her for kart

 

Ved tildeling av tomt

Ved tildelt tomt, må alle tomtekjøpere sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom til vår landbrukskonsulent, Britt Johnsen Pedersen.
Dette gjøres enkelt her og bør gjøres snarest p.g.a. 1-3 ukers behandlingstid. Punkt 1,2,8 & 10 må fylles ut og signeres.
Det godkjente skjemaet vil være en del av formalitetene som sendes sammen med skjøtet for tinglysing.
Tinglysing/hjemmelsoverføring vil skje etter at kjøpekontrakt er signert og kjøpesum + omkostninger er innbetalt Karmøy kommune ved Sektor eiendom.

Ved bygging på tomt

Ved bygge-søking, må godkjente kart vedlegges.
Se i høyre marg for godkjente ortofoto, regulering- og situasjonskart.
Husk format 1:500.

Du kan nå søke på næringstomter digitalt

Det er viktig at alle felter med rød stjerne (*) fylles ut, ellers sendes ikke skjemaet.
Vær nøye på at alle pålagte felter er korrekt utfylt – Det er ditt eget ansvar.
Dersom du ikke har anledning å sende digital søknad, kan du fylle ut papirskjema i Rådhuset.
Adresse Statsråd Vinsjes gate 25, Kopervik.

Søknadsskjema

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Arealguiden logoArealguiden – eiendomsportalen for Karmøy kommune

ArealguidenArealguiden er en nettportal for de fleste kommuner i Rogaland og Hordaland hvor tilgjengelig næringsareal i de ulike kommunene er presentert. I tillegg har private aktører mulighet for å annonsere private næringsareal og -eiendommer.