Næringstomter

Sist oppdatert 7. juni 2019 11:52

I regionen finnes blant annet Hydro Aluminium Karmøy, Aibel og Kårstø, som er Europas største behandlingsanlegg for gass.

 

Våre fortrinn

  • Sentralt plasserte næringsareal i forhold til hovedstamvegene E134 og E39
   – Et naturlig knutepunkt mellom Bergen/Stavanger/Oslo
  • Flyplass med avganger til og fra Oslo samt utland er lokalisert på Helganes, Karmøy
  • Karmøy rommer hele 3 steder med bystatus; Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn
  • Karmøy kommune selger byggeklare tomter, så hos oss kan du raskt sette i gang.
  • Flere næringsområder med havn, tett på et av Norges mest trafikkerte skipsled.
  • Næringsdrivende i Karmøy kommune har svært god tilgang på havner. Hovedsakelig forvaltes de Karmsund Havnevesen, men også noen private.
  • Svært god vannforsyning, spesielt egnet for næringsmiddelindustrien.
  • God distribusjon av naturgass og bredbånd som er tilgjengelig for samtlige næringsområder.
  • Karmøy kommune har relativt lave kommunale avgifter.
   • Kort avstand fra Kårstø prosesseringsanlegg

   

  • Stabil og god kraftforsyning.

 

Næringstomter

Karmøy kommune har for tiden tomter tilgjengelig på Raglamyr, Vestheim og Vea, vist på kartet under.
Det er regulert næringstomter på Vea og i Skudesneshavn, disse vil bli byggemodnet ved behov.

Det er og mulig å leie næringstomter, både på kort og langtid- ta kontakt for mer informasjon.

Vår fremgangsmåte ved salg av næringstomter er i tråd med politiske vedtatte retningslinjer

Førstegangsutlysing – ved flere interessenter gjennomføres det loddtrekning.
Annengangsutlysing – «
først til mølla prinsippet».

 

Stølsmyr – Raglamyr sør

Det er ca. 8 dekar tilgjengelig næringsareal. Tomten er ferdig avplanert  (Byggemodnet).
Her kan du skreddersy hvor stor tomt bedriften din trenger!
Dette området er allerede utlyst, så her er det «først til mølla».
Det er fastsatt pris på kr 1350 pr m2.
Areal:
Tomt 1 (149/463): 8154 m– Reservert ut juni.
Trykk her for kart

Vestheim

På Vestheim har vi bare én ledig tomt tilgjengelig. Tomten er ferdig avplanert  (Byggemodnet).
Dette området er allerede utlyst, så her er det «først til mølla».
Det er fastsatt pris på kr 650 pr m2.
Areal:
Tomt 1 (102/239): 3774 m2 – Reservert til ut august.
Trykk her for kart

Vea Øst

På Vea har vi bare tre ledig tomt tilgjengelig igjen.
Dette området er allerede utlyst, så her er det «først til mølla».
Det er fastsatt pris på kr 600 pr m2.

Areal:
Tomt 1 (5/547): 3556 m2 Reservert ut mai 2019
Tomt 2 (5/544): 4500 m2
Tomt 3 (5/545): 3974 m2
Trykk her for kart

 

Viktig informasjon

Når du skal søke om å bygge, må du bruke godkjente kart.
Fonnakart er ikke en godkjent kartleverandør.
Se i høyre marg for godkjente ortofoto, regulerings- og situasjonskart.
De skal  være i formatet: 1:500.

 

Du kan nå søke på næringstomter digitalt

Det er viktig at alle felter med rød stjerne (*) fylles ut, ellers sendes ikke skjemaet.
Vær nøye på at alle pålagte felter er korrekt utfylt – Det er ditt eget ansvar.

 

Søknadsskjema

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Arealguiden logoArealguiden – eiendomsportalen for Karmøy kommune

ArealguidenArealguiden er en nettportal for de fleste kommuner i Rogaland og Hordaland hvor tilgjengelig næringsareal i de ulike kommunene er presentert. I tillegg har private aktører mulighet for å annonsere private næringsareal og -eiendommer.