Næringstomter

Karmøy Kommune er en kommune i stadig vekst. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for flere bedrifter i nærområdet ved å gjøre tomter byggeklare for næringslivet.

Per dags dato har Kommunen 2 ledige næringstomter som er byggeklare. En på Vea Øst og en i Kopervik Næringspark. Det er flere bedrifter som er interessert i tomten på Vea Øst så dersom du også er interessert i en av tomtene gjelder det å melde interessen snarest mulig.

Det er og mulig å leie næringstomter, både på kort og langtid- ta kontakt for mer informasjon.

Generell info om beliggenheten og kommunen :

· Sentralt plasserte næringsareal i forhold til hovedstamvegene E134 og E39. – Et naturlig knutepunkt mellom Bergen/Stavanger/Oslo.
· Flyplass med avganger til og fra Oslo samt utland er lokalisert på Helganes på Karmøy.
· Karmøy rommer hele 3 steder med bystatus; Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.
· Flere næringsområder med havn, tett på et av Norges mest trafikkerte skipsled.
· Lang kystlinje gir god tilgang på havner som eies både av det offentlige og private.
· Svært god vannforsyning, spesielt egnet for næringsmiddelindustrien.
· God distribusjon av naturgass,kraftforsyning og bredbånd som er tilgjengelig for samtlige næringsområder.
· Karmøy kommune har relativt lave kommunale avgifter.
· Hydro, Aibel og Kårstø er godt etablert i regionen.
· Kort avstand fra Kårstø prosesseringsanlegg.

Byggeklare tomter

Kopervik Næringspark

Info om tomt
Pris: 650kr per m2
Areal: 3774 m2
Gards- og bruksnummer: 102/239-solgt
Trykk her for kart

Kopervik Næringspark ligg tett til hovedveien og det ligg litt nord på øya, noe som gir kort avstand til flyplass, havner og fastlandet. Tomten ligg på Vestheim på Byggnes som er et sted som enda er under utvikling og oppbygging. Denne tomten er ferdig avplanet (byggemodnet).

Området har vært utlyst ved en tidligere anledning så her er det «første mann til mølla»- prinsippet som gjelder.

Vea Øst

Tomten på Vea Øst:
Pris: 600kr per m2
Areal: 4500m2
Gards- og bruksnummer: 5/544

Vea ligg ca. midt på Karmøy og har derfor kort avstand til alt i kommunen. Dette er den største tomta kommunen har til salgs.
Området har vært utlyst ved en tidligere anledning så her er det «første mann til mølla»- prinsippet som gjelder.

Tomter under utvikling

Vea 2

Pris:

Areal:

Gards- og bruksnummer:

Mer info kommer når tomten er ferdig planlagt
Trykk her for kart

Storamyr 2

Pris:

Areal:

Gards- og bruksnummer:

Mer info kommer når tomten er ferdig planlagt.

Beliggenhet: Sør for eksisterende næringsfelt i Skudeneshavn.

Totalt er det regulert 25,8 daa til industri/lager.

Trykk her for kart

Ved tildeling av tomt

Ved tildelt tomt, må alle tomtekjøpere sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom til vår landbrukskonsulent, Britt Johnsen Pedersen.
Dette gjøres enkelt her og bør gjøres snarest p.g.a. 1-3 ukers behandlingstid. Punkt 1,2,8 & 10 må fylles ut og signeres.
Det godkjente skjemaet vil være en del av formalitetene som sendes sammen med skjøtet for tinglysing.
Tinglysing/hjemmelsoverføring vil skje etter at kjøpekontrakt er signert og kjøpesum + omkostninger er innbetalt Karmøy kommune ved Sektor eiendom.

Ved bygging på tomt

Ved bygge-søking, må godkjente kart vedlegges.
Se i høyre marg for godkjente ortofoto, regulering- og situasjonskart.
Husk format 1:500.

Du kan nå søke på næringstomter digitalt

Det er viktig at alle felter med rød stjerne (*) fylles ut, ellers sendes ikke skjemaet.
Vær nøye på at alle pålagte felter er korrekt utfylt – Det er ditt eget ansvar.
Dersom du ikke har anledning å sende digital søknad, kan du fylle ut papirskjema i Rådhuset.
Adresse Statsråd Vinsjes gate 25, Kopervik.

Søknadsskjema

___________________________________________________________________________________________________________________

Arealguiden logoArealguiden – eiendomsportalen for Karmøy kommune

ArealguidenArealguiden er en nettportal for de fleste kommuner i Rogaland og Hordaland hvor tilgjengelig næringsareal i de ulike kommunene er presentert. I tillegg har private aktører mulighet for å annonsere private næringsareal og -eiendommer.