Næringstomter

Karmøy Kommune er en kommune i stadig vekst. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for flere bedrifter i nærområdet ved å gjøre tomter byggeklare for næringslivet.

Per dags dato har kommunen ingen ledige næringstomter.

Tomter under planlegging

Vea 2

Pris:

Areal:

Gards- og bruksnummer:

Mer info kommer når tomten er ferdig planlagt
Trykk her for kart

Storamyr 2

Pris:

Areal:

Gards- og bruksnummer:

Mer info kommer når tomten er ferdig planlagt.

Beliggenhet: Sør for eksisterende næringsfelt i Skudeneshavn.

Totalt er det regulert 25,8 daa til industri/lager.

Trykk her for kart