Hvorfor bli lærebedrift på næringslivssiden

Hvorfor ha lærling

Det finnes svært mange gode grunner for søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser. Her er fem av dem.

1. Dere viser at bedriften tar samfunnsansvar
2. Dere tilfører bedriften ny kompetanse
3. Ansatte i bedriften får mulighet til å prøv seg i en ny rolle
4. Dere tar i bruk landets beste rekrutteringsordning
5. Det er økonomisk gunstig

Les mer om fordelene ved å ha lærling her (Utdanningsdirektoratet)

Ta inn lærling

Ta disse stegene for å ta inn lærling i din virksomhet

1. Bli godkjent lærebedrift
2. Rekrutter en eller flere lærlinger
3. Inngå kontrakt med lærlingen
4. Sett i gang med forberedelsene

Få mer detaljer om disse stegene her (Utdanningsdirektoratet)

Følge opp lærling i Bedrift

Som faglig leder og instruktør er dere lærlingens nærmeste støttespillere i lærebedriften. Sammen skal dere sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på.

På Utdanningsdirektoratet sitt nettsted finner dere informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og råd og tips om hvordan dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen

Følge opp lærling i bedrift (Utdanningsdirektoratet)

Hva er lærebedrift?

På Rogaland fylkeskommune sitt nettsted finner dere informasjon om hva det innebærer å være en lærebedrift

Lærebedrift (Rogaland fylkeskommune)

Start prosessen, bli godkjent lærebedrift

For å bli godkjent lærebedrift, ta kontakt med Rogaland fylkeskommune, seksjon for fagopplæring i Haugesund.

Telefon: 51 92 25 00

e-post: fagopplaering@rogfk.no

Nyttige lenker

Vi jakter på flere læreplasser (Rogaland Fylkeskommune)

Informasjon om opplæring i bedrift (Rogaland fylkeskommune)

Informasjon om lærling og lærekandidat (Rogaland fylkeskommune)

Vurdering (Utdanningsdirektoratet)

Ta fagprøve (Utdanningsdirektoratet)

Skattekort (Skatteetaten)

Lånekassen