Nå kommer befolkningsundersøkelsen om fastlands-Karmøy

Den bebudede befolkningsundersøkelsen blant Karmøys innbyggere på «fastlandet» starter onsdag (17. juni). Det er meningsmålingsinstituttet Opinion som har fått oppgaven med å spørre 600 beboere i Kolnes, Skre, Tuastad, Spanne, Norheim, Vormedal, Røyksund og Fosen om hvor de mener kommunegrensa bør gå i framtida.

Utgangspunktet for befolkningsundersøkelsen er et pålegg fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Rogaland, som følge av blant annet et initiativ fra en  aksjonsgruppe i området. Spørsmåler om det som i dag tilhører Karmøy øst for Karmsundet fortsatt bør gjøre det eller tilhøre Haugesund kommune.

Området omfatter ca 9 000 personer på fastlandet og Fosen samt noen ubebodde øyer sør for dette – Høvring, Lauvøya og Selen.

Undersøkelsen omfatter bare ett tematisk spørsmål: «Ønsker du en grensejustering av fastlandsdelen av Karmøy, slik at området du bor i blir en del av Haugesund kommune?i tillegg til noen «demografiske variabler» (bosted, alder og kjønn). Undersøkelsen er selvsagt fullstendig anonym.

Det antas at byrået vil bruke de nærmeste 4-5 dagene på å ringe.

Alle voksne personer i området har sjanse for å bli oppringt. Så hvis du får en samtale fra telefon-nummer 61 40 91 50, er det ikke noe skumlere enn muligheten for å få si din mening om en eventuell grensejustering.