Nå kan du vrake båten

Gravemaskin med båt i klypa1. Last ned og fyll ut vrakpant-skjemaet du finner på miljodirektoratet.no
2. Lever båten og skjemaet til Borgaredalen Miljøpark.
3. Få 1000 kroner inn på konto i løpet av kort tid.

Båtene som inngår i vrakpantordningen må være 15 fot eller mindre, ha hardt skrog (helt eller delvis – RIB dekkes av ordningen) og kan ikke ha innenbords motor. Kanoer, kajakker, seilbrett o.l. under 15 fot kan også dekkes av vrakpantordningen. Det er ingen vrakpant på båter over 15 fot, men våre abonnenter kan levere inn fritidsbåter opptil 23 fot i Borgaredalen. Båtene blir materialgjenvunnet så langt det lar seg gjøre, så i stedet for at gamle vrak ligger og forsøpler kysten vår, blir de gjenvunnet til nye produkter.