Nå kan du søke kulturskoleplass!

Kulturskolen kan tilby et variert tilbud i kulturlek, dans, visuelle kunstfag, musikk, nysirkus, teater og musikal. Undervisningen skjer alene eller i samspill med andre.

Foruten gleden over selve opplevelsen med å skape noe selv, lærer du deg langsiktige og systematiske ferdigheter. Karmøy kulturskole – gir skapergleden spillerom. Søknadsfristen for skoleåret 2023/24 er 1. mai.

Bli med og søk om kulturskoleplass.! Elever som har plass dette året kan re-registrere seg for neste skoleår, det vil si at man gir beskjed om man vil fortsette på faget eller ikke.

Ønsker du å begynne på et fag allerede nå, og som vi har ledig på, kan du ta kontakt med kulturskolen på telefon 52 81 16 00/epost: kulturskolen@karmoy.kommune.no