Nå kan du sjekke inn på omsorgshotellet

4. april var det offisiell åpning av kommunens nye tilbud for eldre, omsorgshotellet i Torfæusgt. 21 i Kopervik (tidligere Kopervik aldershjem).

Varaordfører og leder av hovedutvalg helse og omsorg Leif Malvin Knutsen fikk æren av å åpne omsorgshotellet.

Varaordfører og leder av hovedutvalg helse og omsorg Leif Malvin Knutsen foretok den offisielle åpningen. Tilstede var også representanter fra hovedutvalg helse og omsorg, eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonen.

Hensikten med omsorgshotellet er å være et trygt sted for kommunens eldre, dersom det oppstår en situasjon som gjør det vanskelig å bo hjemme i en periode. Dette skal være et supplement til kommunens omsorgstjenester. Tilbudet med fire rom er et prøveprosjekt som skal evalueres.

I forbindelse med åpningen ble det også markert at hjemmetjenesten innfører digitalt nattilsyn. Begge disse tiltakene er nye trygghetstiltak for kommunens innbyggere.

Rom i omsorgshotellet kan bestilles for 1-14 døgn. Det vil være mulig å delta i aktiviteter på dagsenteret i samme bygg. Egenbetalingen er 300 kroner pr døgn (inkl kost). Plass tildeles de som følger kriteriene dersom det er ledig (først til mølla).

Bestilling skjer per telefon:  

52 81 01 50 (mandag-fredag kl. 9-14). Mer informasjon om tilbudet

Kommunalsjef for helse og og omsorg Nora Olsen-Sund informerte om omsorgshotellet  og velferdsteknologi som nye trygghetstiltak for kommunens innbyggere.

I forbindelse med åpningen ble det servert kake

I forbindelse med åpningen ble det servert kake

Påskepynt i gangen i omsorgshotellet

Påskepynt i gangen i omsorgshotellet

Rommene er klargjort

Rommene er klargjort

Under omvisningen ble det også vist fram velferdsteknologi som skal tas i bruk av kommunens hjemmetjeneste.

Under omvisningen ble det også vist fram velferdsteknologi som skal tas i bruk av kommunens hjemmetjeneste.

Leder av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk full omvisning. Her sjekkes baderommet.

Leder av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kjell Inge Bringedal fikk full omvisning. Her sjekkes baderommet.

Avdelingsleder for nattjenesten Randi E. Utseth og virksomhetsleder for hjemmetjenesten midt-Karmøy Frode Teige ønsker velkommen til kommunens nye omsorgshotell.

Glad for å kunne åpne omsorgshotell

Avdelingsleder for nattjenesten Randi E. Utseth er glad for å få vise fram omsorgshotellet til de folkevalgte og mediene.

Omsorgshotell Kopervik

Omsorgshotell i Kopervik (tidligere Kopervik aldershjem)

Rom i omsorgshotell

Rom i omsorgshotellet

Inngangsparti - omsorgshotell

Inngangsparti – omsorgshotell