Nå kan du ikke tenne bål i marka!

Sist oppdatert 16. april 2020 11:54

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Ellers i året er det tillatt å gjøre opp ild, men på eget ansvar og med aktsomhet.

Engangsgriller

er det lov å bruke med forsiktighet. Siden de svært varme under er det lurt sette dem på fjell eller annet materiale som tåler varme. Ikke kast engangsgrill i avfall mens den fremdeles er varm. Det finnes ofte egne avfallsbøtter for engangsgriller.

Brenning av hageavfall

Det er lov å brenne bråte og hageavfall i mindre mengder, så lenge en ikke er til plage for andre og en har sikret at brannen ikke kan spre seg. Slik brenning skal meldes inn.

Det er også lov å tenne opp grillen hjemme i egen hage.

Les hele forskriften om åpen brenning i Karmøy.