Mulighetsstudier for byene på Karmøy

Vill, som er et fellesskap av arkitekter, designere, interiørarkiteter, scenografer, agronomer og sosiale entreprenører, har på vegne av Karmøy kommune utført stedsanalyser med påfølgende mulighetsstudier for de tre byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.

Torget i Åkrehamn – fra mulighetsstudien

Stedsanalysene er i stor grad basert på tidligere arbeid utført i regi av kommunen med enkelte justeringer i fra dagens situasjon.  

Kommunen er i gang med å revidere kommuneplanens samfunnsdel, og FNs bærekraftsmål skal være førende for hvordan denne skal utvikles. Dette ligger også som en premiss for arbeidet med mulighetsstudiene. For mulighetsstudien var det fra kommunens side ønsket at Vill fokuserte på hvordan Karmøy bedre kan utnytte/utvikle arealer som allerede er bebygd eller satt av til utbygging, byrom og mobilitet.  

Mulighetsstudien skal være en visjonær, men ikke urealistisk idé for de tre sentrumsområdene og fremme en bærekraftig og framtidsrettet fortetting og utbygging av byene og et fungerende konsept for byrom, som sikrer liv i gater og plasser, og en allsidig bruk av uteområdene. 

Se mulighetsstudiene her:

KopervikSkudeneshavnÅkrehamn

Les politisk sak om prioritering av mål til kommuneplanens samfunnsdel.