Hovedutvalg oppvekst og kultur

Tilbake til møteplan

Desember 3 2020
Senteret - NB! Torsdag.( kl. 17.00 Informasjon)
18:00
Oktober 15 2020
Senteret - NB! Torsdag. (kl. 17.00 Informasjon)
18:00
September 2 2020
Senteret. (kl. 17.00 Informasjon)
18:00
Juni 10 2020
April 1 2020
Januar 29 2020
(kl. 17.00 Informasjon) Hovedbibliotektet i Kopervik.
18:00