Hovedutvalg helse og omsorg

Tilbake til møteplan

Desember 3 2020
Rådhuset, Formannskapssalen. Budsjettmøte.
18:30
November 12 2020
Rådhuset, Formannskapssalen. Budsjettmøte.
18:30
Oktober 15 2020
Rådhuset, Formannskapssalen.
18:30
September 2 2020
Rådhuset, Formannskapssalen
18:30
Juni 10 2020
April 29 2020
April 1 2020
Januar 29 2020
Rådhuset,Formannskapssal. 18.00-18.30 info Livsgledekommune
18:30