Hovedutvalg helse og omsorg

Tilbake til møteplan

November 22 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00
Oktober 25 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00
September 20 2017
Rådhuset, NB! Arbeidsseminar Pasientsikkerhetsprogrammet
18:00
August 30 2017
Juni 7 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00
April 4 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00
Mars 22 2017
Kommunestyresalen NB! Arbeidsseminar Pasientsikkerhetsprogr.
17:00
Februar 22 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00
Januar 25 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00