Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tilbake til møteplan

November 21 2017
Rådhuset, Møterom 309. Fremmøte kl. 17.30
18:00
Oktober 24 2017
Februar 21 2017
Januar 24 2017