EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)

Tilbake til Møte i Kommunestyret 15.06.2020 18:00

Saksnummer: 86/20

Status: Behandlet

Saksdokumenter og vedlegg