PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9

Tilbake til Møte i Kommunestyret 15.06.2020 18:00

Saksnummer: 91/20

Status: Behandlet