TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

Tilbake til Møte i Kommunestyret 11.05.2020 18:00

Saksnummer: 34/20

Status: Behandlet