TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

Tilbake til Møte i Formannskapet 04.05.2020 16:00

Saksnummer: 43/20

Status: Behandlet