SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Tilbake til Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 18.02.2020 17:00

Saksnummer: 16/20

Status: Behandlet