65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING

Tilbake til Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 10.11.2016 17:00

Saksnummer: 163/16

Status: Behandlet