Møte i Kommunestyret 29.06.2020 18:00

Juni 29 2020
Ekstraordinært møte (Teams)
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 15.23MB. Generert 26.06.2020 13:07 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
95/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
96/20 PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
97/20 AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
98/20 KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
99/20 MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
100/20 REFERATLISTE - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (1)
101/20 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
102/20 KJØP AV EIENDOM Saksdokumenter med vedlegg (0)
103/20 GRUNNUNDERSØKELSER OG REGULERINGSARBEID - NY VEAVÅGEN SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)