Møte i Formannskapet 15.06.2020 16:00

Juni 15 2020
Ekstraordinært møte
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 72.29MB. Generert 15.06.2020 11:07 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
63/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
64/20 BUDSJETTREGULERING: KONSEKVENSER AV KORONAUTBRUDDET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
65/20 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT - 1. TERTIAL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
66/20 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
67/20 STARTLÅN - EKSTRA LÅNEMIDLER - TAPSFOND - PRIORITERINGER FOR 2020 OG 2021
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
68/20 PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
69/20 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
70/20 MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
71/20 OPPLAGSPLASS FOR SKIP - FOSEN
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
72/20 AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
73/20 REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
74/20 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 15.06.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll