Møte i Kommunestyret 02.06.2020 18:00

Juni 2 2020
Møte i Teams. Ekstraordinært møte.
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 57.13MB. Generert 20.05.2020 11:01 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
55/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 11.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
56/20 ÅRSMELDING 2019 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
57/20 ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
58/20 ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (1)
59/20 ÅRSMELDING 2019 - NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL, VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (2)
60/20 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Behandling (3)
61/20 GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Behandling (3)
62/20 BUDSJETTØKNING BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (1)
63/20 STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (4)
64/20 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (4)
65/20 KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (2)
66/20 REGIONALE REISELIVSMIDLER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (2)
67/20 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (2)
68/20 TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (4)
69/20 PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Behandling (4)
70/20 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Behandling (3)