Møte i Hovedutvalg administrasjon 12.05.2020 18:00

Mai 12 2020
Møte i Teams !
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 6.44MB. Generert 13.05.2020 13:37 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 05.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/20 ORGANISASJONSENDRING - STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
11/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 12.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll