Møte i Hovedutvalg administrasjon 05.05.2020 18:00

Mai 5 2020
Møte i Teams !
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 6.45MB. Generert 07.05.2020 11:44 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
6/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 22.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/20 ORGANISASJONSENDRING - STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
8/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 05.05.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll