Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2020 18:00

April 28 2020
Møte i Teams
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 13.83MB. Generert 22.04.2020 15:15 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/20 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/20 FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
12/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
13/20 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 31.03.2020
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
14/20 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll