Møte i Eldrerådet 28.04.2020 10:00

April 28 2020
Møte i Teams
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.37MB. Generert 22.04.2020 15:08 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
10/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
11/20 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/20 FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
13/20 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 31.03.2020
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
14/20 EVENTUELT - ELDRERÅDET 28.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll