Møte i Formannskapet 27.04.2020 16:00

April 27 2020
Møte i Teams!
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 33.75MB. Generert 05.05.2020 10:11 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
28/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 02.03.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/20 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
30/20 PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
31/20 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
32/20 STRATEGI FOR MATPRODUKSJON (NY BEHANDLING)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
33/20 BUDSJETTØKNING BYGGING AV OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
34/20 REGIONALE REISELIVSMIDLER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
35/20 KAPITALFORHØYELSE I KARMØY NÆRINGSFOND AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
36/20 REFERATLISTE FORMANNSKAPET 27.04.20
Saksdokumenter med vedlegg (70)
Protokoll
37/20 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 27.04.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll