Møte i Karmøy ungdomsråd 23.04.2020 14:00

April 23 2020
TEAMS-møte
14:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 13.75MB. Generert 05.05.2020 10:12 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
8/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I UNGDOMSRÅDET DEN 28.01.20
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
9/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
10/20 UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 23.04.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/20 REFERATLISTE - UNGDOMSRÅDET 23.04.20
Saksdokumenter med vedlegg (3)
12/20 EVENTUELT - UNGDOMSRÅDET 23.04.20
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll