Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020 18:30

April 29 2020
Møte i Teams
18:30

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.45MB. Generert 06.05.2020 10:52 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/20 FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
11/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
12/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll