Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.04.2020 18:00

April 29 2020
Møte i Teams
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 35.67MB. Generert 30.04.2020 15:02 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
6/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 29.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/20 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/20 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
9/20 TILSKOTT FESTIVALAR 2020
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
10/20 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
11/20 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
12/20 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
13/20 REGIONALT KYSTPILEGRIMSSENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/20 GEITUNGEN FYR - BÅTTRANSPORT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
15/20 ORGANISASJONSENDRING - STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/20 LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (3)
17/20 NY SKOLE/IDRETTSSHALL I KOPERVIK - NAVN
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
18/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll