Møte i Arbeidsgiverpolitisk utvalg 22.01.2020 18:00

Januar 22 2020
Rådhuset, Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.19MB. Generert 16.01.2020 14:04 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSGIVERPOLITISK UTVALG DEN 12.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 DEBATTHEFTET 2020 - INNSPILL TIL ÅRETS LØNNSOPPGJØR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll