Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2020 18:00

Juni 10 2020
Møte i Teams !
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 16.93MB. Generert 16.06.2020 14:13 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
20/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 29.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/20 BARNAS KOMMUNESTYRE - FORDELING AV MIDLER PGA KORONASITUASJONEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
22/20 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
23/20 PRINSIPPVEDTAK OM NYTT KULTURHUS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
24/20 KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
25/20 MÅLFORM STANGALAND SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 10.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll