Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.01.2020 18:00

Januar 29 2020
(kl. 17.00 Informasjon) Hovedbibliotektet i Kopervik.
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.29MB. Generert 03.02.2020 10:14 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 04.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
3/20 HANS HOLST OG ANNA EEGS MINDE LEGAT ¿ OPPNEVNING AV STYRELEDER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
5/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll