Møte i Karmøy ungdomsråd 28.01.2020 11:30

Januar 28 2020
Kommunestyresalen
11:30

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.89MB. Generert 05.02.2020 15:14 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
3/20 BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
4/20 PRESENTASJON AV PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET 28.12.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
5/20 UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
6/20 REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
7/20 EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll