Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.10.2020 18:00

Oktober 13 2020
Rådhuset, Møterom 309
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.17kB. Generert 09.12.2019 12:13 - Åpne i GoodReader

Møtedokumenter

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling