Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.06.2020 18:00

Juni 9 2020
Møte i Teams
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.59MB. Generert 03.06.2020 15:04 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
15/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/20 BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
17/20 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
18/20 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll