Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.06.2020 18:00

Juni 9 2020
Rådhuset, Møterom 309
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.17kB. Generert 09.12.2019 12:11 - Åpne i GoodReader

Møtedokumenter

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling