Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2020 18:00

Januar 28 2020
EKTA-Aktivitetssenter, Bleikmyrvn. 43,Vea
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.27MB. Generert 29.01.2020 09:40 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 ÅRSMELDING 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/20 SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
4/20 KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
5/20 BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
6/20 BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
7/20 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
8/20 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll