Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2020 18:00

Januar 28 2020
EKTA-Aktivitetssenter, Bleikmyrvn. 43,Vea
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.17kB. Generert 09.12.2019 12:09 - Åpne i GoodReader

Møtedokumenter

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling