Møte i Eldrerådet 09.06.2020 10:00

Juni 9 2020
Møte i Teams
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.88MB. Generert 09.06.2020 12:36 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
15/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/20 BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
17/20 LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
18/20 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 09.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
19/20 EVENTUELT - ELDRERÅDET 09.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll