Møte i Eldrerådet 28.01.2020 10:00

Januar 28 2020
Rådhuset, formannskapssalen
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.77MB. Generert 21.01.2020 15:19 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 03.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 ÅRSMELDING 2019 - ELDRERÅDET I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
3/20 LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
4/20 KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
5/20 SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/20 BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
7/20 BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/20 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 28.01.2020 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
9/20 EVENTUELT - ELDRERÅDET 28.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll