Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 10.06.2020 18:30

Juni 10 2020
Møte i Teams
18:30

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 9.04MB. Generert 12.06.2020 14:11 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
13/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/20 BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (2)
15/20 LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
16/20 KOMPETANSE- OG OPPLÆRINGSPLAN BARNEVERNTJENESTEN.
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
17/20 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
18/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
19/20 BUDSJETTOPPFØLGING 2020 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.06.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll