Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 29.01.2020 18:30

Januar 29 2020
Rådhuset,Formannskapssal. 18.00-18.30 info Livsgledekommune
18:30

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 4.58MB. Generert 05.05.2020 10:11 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/20 GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
3/20 BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
4/20 LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (4)
5/20 KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
6/20 SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
7/20 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
8/20 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll